U okviru saradnje sa sektorom privrede, Škola je inicirala više radnih sastanaka sa ciljem da predstavnike privrede upozna sa mogućnostima u pogledu ostvarivanja intenzivnije saradnje u području konsaltinga, edukativnih aktivnosti, izrade biznis planova i različitih studija za potrebe privrede. Trenutno se realizuje zajednički projekat između Škole i preduzeća Jugprom, a za potrebe razvoja softverskog paketa za optimalno određivanje cena. Osim toga potpisan je ugovor o poslovnoj saradnji sa preduzećem Infodata, čiji softverski računovodstveni paket se trenutno koristi u školi za obuku studenata. Studenti škole imaju priliku da obave stručnu praksu u velikom broju privrednih subjekata. Trenutno  su u toku programi stručne prakse koji se realizuju u saradnji sa poslovnim sistemom „MK Resort Group“, knjigovodstvenom agencijom „Profy“, osiguravajućom kompanijom „Triglav“, osiguravajućom kompanijom „Dunav“, preduzećem Prima Nova. Takođe, škola ima potpisane ugovore o realizaciji stručne prakse sa preko pedeset privrednih subjekata na području jablaničkog i pčinjskog okruga.