Кристина Спасић


  Звање: Асистент

  Кабинет: 213

  Консултације: Понедељак – 09:00-11:00

  Е-пошта: spasic.kristina@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Љубица Јањић

  Звање: Асистент

  Кабинет: 216

  Консултације: Понедељак – 12:00-14:00

  Е-пошта: janjic.ljubica@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Марко Крстић

  Звање: Асистент

  Кабинет: 213

  Консултације: Понедељак – 09:00-11:00

  Е-пошта: krstic.marko@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Тома Дашић

  Звање: Асистент

  Кабинет: 211

  Консултације: Понедељак – 10:00-12:00

  Е-пошта: dasic.toma@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Драгана Илић

  Звање: Асистент

  Кабинет: 216

  Консултације: Четвртак – 10:00-12:00

  Е-пошта: ilic.dragana@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Славица Поповић

  Звање: Асистент

  Кабинет: 215

  Консултације: Четвртак – 10:00-12:00

  Е-пошта: popovic.slavica@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Јелена Николић

  Звање: Асистент

  Кабинет: 215

  Консултације: Четвртак – 10:00-12:00

  Е-пошта: nikolic.jelena@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Марко Јанаћковић

  Звање: Асистент

  Кабинет: 213

  Консултације: Четвртак – 09:00-11:00

  Е-пошта: janackovic.marko@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ

Маша Кулић

  Звање: Асистент

  Кабинет: 215

  Консултације: Четвртак – 10:00-12:00

  Е-пошта: kulic.masa@vpsle.edu.rs

  Картон наставника: ОВДЕ