Spisak naslova dostupnih u biblioteci

Obaveštenje o uslovima korišćenja usluga biblioteke i čitaonice:

 1. Biblioteku mogu da koriste stalni članovi i privremeni korisnici. Stalni članovi Biblioteke mogu postati uposlenici i studenti Škole. Pri upisu u članstvo Biblioteke podnosi se lična karta na uvid. Studenti pri upisu podnose i indeks. Članstvo u Biblioteci je besplatno.
 2. Privremeni korisnici su treća lica. Privremeni korisnici mogu da koriste bibliotečki materijal samo u prostorijama biblioteke.
 3. Iz prostorija biblioteke se ne mogu iznositi priručnici, rečnici i časopisi osim na kopiranje, kada se ostavlja indeks i lična karta. Bibliotečka jedinica se pri tom mora vratiti u toku istog dana.
 4. Iz Biblioteke student može istovremeno pozajmiti 3 bibliotečke jedinice sa rokom vraćanja od 30 dana. Knjiga se može zadržati najduže 45 dana ako se u periodu do 30 dana nakon izdavanja izvrši produženje. Istu knjigu student može ponovo pozajmiti nakon 10 dana od vraćanja. Studenti Škole mogu da zadrže udžbenike u toku jednog semestra.
 5. Student kome je izdata tema završnog rada (što se potvrđuje overom u indeksu) može pozajmiti i više od 3 bibliotečke jedinice sa rokom vraćanja od 90 dana.
 6. Studenti na specijalističkim studijama mogu istovremeno pozajmiti 6 bibliotečkih jedinica sa rokom vraćanja od 90 dana.
 7. Nastavnici i saradnici Škole mogu pozajmljivati knjige iz svih fondova Biblioteke bez ograničenja broja knjiga. Rok za vraćanje knjige ili za produženje je 1 godina. Rok za vraćanje udžbenika je 30 dana.
 8. Ukoliko član Biblioteke zadrži knjigu duže od određenog roka dužan je da plati 50 dinara za svaki dan koji je protekao od isteka roka za vraćanje do dana vraćanja.
 9. Prilikom pozajmljivanja bibliotečke jedinice član biblioteke je dužan da je pregleda, jer u suprotnom odgovara za oštećenje. Pri vraćanju bibliotečke jedinice službenik Bibloteke je dužan da je pregleda.
 10. Oštećenu ili izgubljenu knjigu član Biblioteke mora nadoknaditi istom takvom knjigom. Ukoliko to nije moguće, član je dužan da:
  • biblioteci platiti trostruku tržišnu vrednost knjige ili
  • isplati troškove nabavke nove knjige ili
  • nabavi sličnu publikaciju odgovarajuće vrednosti po proceni Komisije.
 11. Ukoliko član ne pristane da vrati pozajmljenu bibliotečku jedinicu ili da nadoknadi izgubljenu ili oštećenu knjigu ili ne plati kaznu za prekoračenje roka za vraćanje, naplata će se izvršiti putem suda. Članstvo u Biblioteci ovim automatski prestaje.
 12. Svako podizanje ličnih dokumenata, potvrda i rešenja (raskid radnog odnosa, penzionisanje, završetak studija i sl.) od strane zaposlenih i studenata uslovljeno je izdavanjem Potvrde o prestanku svih zaduženja u biblioteci.
 13. Ukoliko član Biblioteke poruči bibliotečku jedinicu izdatu na period duži od 30 dana, Biblioteka obaveštava čitaoca o tome, a čitalac je dužan da naručenu bibliotečku jedinicu vrati u što kraćem roku a najduže za 15 dana od dana prijema obaveštenja. Bibliotečka jedinica izdata na 30 dana, a koju poruči drugi čitalac, ne može se produžiti.

Pravila o radu čitaonice

 1. Čitaonicu mogu da koriste isključivo studenti Škole.
 2. Za korišćenje čitaonice student je obavezan da ostavi indeks nadležnoj osobi.
 3. Priručna literatura koja se ne iznosi iz biblioteke može da se koristi u čitaonici pod uslovom da student ima otvoren karton u biblioteci.
 4. U čitaonici je ZABRANJENO:
  • igrati karte,
  • pušiti,
  • unositi i konzumirati hranu i piće,
  • sedeti na stolu,
  • na bilo koji način remetiti red i mir.
 5. Nesavesni korisnici koji se ne pridržavaju ovih Pravila snosiće disciplinsku odgovornost.

Biblioteka Čitaonica 1 Čitaonica 2