Obrazac: Ispitna prijava – Obrazac odštampati, a zatim popuniti.

Obrazac: ŠV-20 – Obrazac odštampati na jednom listu, tj. obostrano. Za upis su potrebna dva primerka.

Obrazac: Semestralni list (obrazac za overu semestra) – Obrazac odštampati, a zatim popuniti.

Napomena: Studenti koji nisu sa teritorije grada Leskovca, prijavu ispita mogu izvršiti popunjavanjem i slanjem ispitnih prijava na adresu Odseka za poslovne studije Leskovac.