Предмет: Основи прехрамбене технологије

Предмет: Културно наслеђе

Предмет: Математика и Математика за економисте

Предмет: Финансијско рачуноводство и биланс

Предмет: Основи рачуноводства

Предмет: Организационо понашање. Да би отворили ову страну потребна Вам је шифра. Шифру затражите од предметног наставника, предметног асистента или у библиотеци школе.

Предмет: Основе менаџмента

Предмет: Предузетништво

Предмет: Маркетинг у туризму

Предмет: Осигурање

Предмет: Управљање ризиком

Предмет: Пословна култура и етика. Да би отворили ову страну потребна Вам је шифра. Шифру затражите од предметног наставника, предметног асистента или у библиотеци школе.

Предмет: Управљање људским ресурсима и организационо панашање. Да би отворили ову страну потребна Вам је шифра. Шифру затражите од предметног наставника, предметног асистента или у библиотеци школе.

Предмет: Стручна пракса I, II, III

Предмет: Финансијска контрола и ревизија

Предмет: Управљачко рачуноводство

Предмет: Информациони системи

Предмет: Информациони системи у туризму

Предмет: Рачуноводствени информациони системи

Предмет: Пројектни менаџмент

Предмет: Информатика

Предмет: Менаџмент квалитета

Предмет: Финансијски менаџмент

Предмет: Енглески језик

Предмет: Банкарство

Предмет: Финансијски менаџмент и рачуноводство

Предмет: Менаџмент квалитета у туризму

Предмет: Финансијско извештавање

Предмет: Стратегијско управљачко рачуноводство

Предмет: Трговинско право

Предмет: Истраживање тржишта и конкуренције

Предмет: Социологија рада

Предмет: Хотелијерски менаџмент

Предмет: Информационе технологије

Предмет: Енглески језик 1 у туризму и угоститељству

Предмет: Енглески језик 2 у туризму и угоститељству

Предмет: Енглески језик 3 у туризму и угоститељству

Предмет: Стратегијски маркетинг и менаџмент

Предмет: Основи економије

Предмет: Основи туризма

Предмет: Туризам и локални економски развој

Предмет: Валоризација туристичког потенцијала

Предмет: Храна и култура

Предмет: Пословни енглески језик 1

Предмет: Пословни енглески језик 2

Предмет: Туристичка географија