MEĐUNARODNA SARADNJA
cooperation
KONKURSI
document
ERAZMUS POVELJA
Erasmus povelja
Pregled aktuelnih projekata

KA107: VIŠA STRUKOVNA ŠKOLA IZ CELJA (SLOVENIJA)

U okviru međunarodnih projekata namenjenih razvoju sektora visokog obrazovanja, juna meseca 2018. godine prihvaćena je aplikacija projekta iz grupe KA107 koje finansira EACEA. Ovaj projekat se realizuje sa Višom strukovnom školom iz Celja, i ima za cilj razmenu studenata na praksi, gde će četiri studenta naše Škole obaviti stručnu praksu u preduzećima u Republici Sloveniji, i dva studenta partnerske Škole u preduzećima u Leskovcu. Takođe, nastavnici obeju partnerskih institucija će u toku mobilnosti razmeniti iskustva, održati izvestan broj časova nastave na gostujućim Školama, raditi na unapređenju Erazmus kapaciteta, i unaprediti znanje u korišćenju savremenih informatičkih platformi u nastavi.

U skladu sa prethodno navedenim, predstavnici Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac boravili su u periodu od 19. do 23. novembra na Višoj strukovnoj školi u Celju. Aktivnosti koje su realizovane u ovoj fazi Erazmus+ KA107 projekta jesu predavanja koje su predavači iz Leskovca održali studentima u Celju, kao i obuke predavača iz Celja kolegama iz Leskovca u vezi sa „web“ učionicama. Pored toga, koordinatori projekta, Mojca Sendelbah i Dragan Stojanović, razmenili su iskustva o prijavama i realizaciji Erazmus projekata.

Takođe, predstavnici Visoke poslovne škole iz Leskovca i Više strukovne škole iz Celja obišli su studente iz Leskovca, koji se nalaze na praktičnom osposobljavanju u trajanju od dva meseca, u okviru Erazmus+ KA107 projekta, u Regionalnoj privrednoj komori i preduzećima Lesoprodukt, Intersplet i Eko plus u Celju, u Sloveniji.

KA107: UNIVERZITET USAMV IZ KLUŽA (RUMUNIJA)

U toku  školske  2017/2018. godine je nastavljena realizacija KA107 ranije odobrenog projekta sa Univerzitetom USAMV iz Kluža (Rumunija). U okviru njega je četvoro nastavnika Škole boravilo na nastavnoj mobilnosti na ovom Univerzitetu. Ova mobilnost je iskorišćena i za razmenu iskustava i pripremu buduće saradnje.

Pregled realizovanih projekata

KA107: HARMONIZACIJA PRAKTIČNOG OBRAZOVANJA

U okviru Erazmus+ projekta, delegacija Visoke poslovne škole iz Leskovca posetila je Visoku strukovnu školu u Celju, u Sloveniji. Naša škola je uzela učešće u realizaciji projekta „Harmonizacija praktičnog obrazovanja“, koji se odnosi na mobilnost između programskih i partnerskih zemalja. Na osnovu razmene iskustava i dobrih praksi razvićemo predloge za poboljšanje sistema organizacije i performansi u zemljama – partnerima projekta.
Tom prilikom, u periodu od 19.09. do 24.09.2016., na Visokoj strukovnoj školi u Celju održani su sastanci radnih grupa. Do kraja projekta održaće se dve kontakt sesije radnih grupa u Leskovcu, marta i septembra 2017. Za vreme posete delegacija je obišla Fabriku „Gorenje“ u Velenju i fabriku „Unior“ u Zreču, Slovenija.

KA107: PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE – VEZA IZMEĐU OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu je, kao partner Visoke strukovne škole iz Celja – Slovenija, uzela učešće u okviru Erazmus+ projekta „PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE – VEZA IZMEĐU OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA“ (detaljnije o projektu)