Odluka o merilima za utvrđivanje visine školarine i ostalih administrativnih naknada koju plaćaju studenti škole

Napomena: Iznos budžetskih sredstava primljenih u 2017. godini je 43.461.699,25 dinara.