AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA

Odsek za poslovne studije Leskovac

Adresa: Vlade Jovanovića 8, 16000 Leskovac, Srbija

Telefon: +381 (16) 254-961

Faks: +381 (16) 242-536

Elektronska pošta: mail@vpsle.edu.rs

Tekući račun: 840-2110666-96

Poziv na broj: 97 9501

 

Lokacija Odseka za poslovne studije Leskovac