Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac

Adresa: Vlade Jovanovića 8, 16000 Leskovac, Srbija

Telefon: +381 (16) 254-961

Faks: +381 (16) 242-536

Elektronska pošta: mail@vpsle.edu.rs

PIB: 100411386

Tekući račun: 840-1231666-54

Poziv na broj: 97 23058100411386

 

Lokacija škole na mapi