Studijski program: Menadžment biznisa i logistike

Stečeno zvanje nakon završetka studija: Strukovni menadžer biznisa i logistike

 

KURIKULUM MOŽETE PREUZETI OVDE.

 

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Menadžment biznisa i logistike, student će biti sposoban da:

 • Učestvuje u timu koji osmišljava, upravlja i realizuje projektni zadatak;
 • Koristi savremenu informacionu tehnologiju u poslovne svrhe;
 • Demonstrira razumevanje finansijske funkcije i sposobnost donošenja odluka;
 • Razvije praktične modele i strategije bazirane na savremenoj teoriji i praksi;
 • Opiše i kvantificira rizike, pripremi koncizan i tačan izveštaj o upravljanju rizikom i primeni relevantne tehnike za upravljanje rizikom;
 • Primeni teorijska i praktična znanja za procenu logističkih sistema, njihovo unapređenje i oblikovanje optimalnog logističkog sistema poslovnog subjekta.

Po završetku studijskog programa Menadžment biznisa i logistike, studenti mogu obavljati:

 • Rukovodeće poslove u svim preduzećima;
 • Rukovodeće poslove u trgovini i velikim trgovinskim lancima;
 • Poslove u distribuciji, proizvodnji, transportnim i špediterskim firmama, skladištima, konsultantskim kućama, u bankama, bolnicama, državnim ustanovama i službama;
 • Poslove lica koje sublimira poslove funkcija finansija, trgovine i marketinga u malim i srednjim preduzećima;
 • Poslove iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa;
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog biznisa.