Шта је туторство?

Једна од специфичности студирања на Високој пословној школи струковних студија у Лесковцу, која је у складу са иновативним приступом образовању је туторски рад са студентима. Туторство има за циљ сталну комуникацију између студената и асистената (тутора), од уписа студената до њиховог дипломирања, како би се формирао позитиван став код студената о стицању нових знања, вештина и континуираном усавршавању. Туторски рад подразумева постојање туторских група, тутора и туторских састанака. Једну туторску групу чине студенти на једном студијском програму. Свака туторска група има свог асистента тутора. У току школске године постоје четири туторска састанка за студенте на првој години студија и три туторска састанка за студенте на другој и трећој години студија. На туторским састанцима се анализирају  актуелна питања у вези процеса студирања и обављања стручне праксе студената у земљи и иностранству, решавају евентуални проблеми и врши анализа успеха студената по испитним роковима, како би се имао сталан увид у резултате рада студената Високе пословне школе струковних студија из Лесковца.

 

СПИСАК ТУТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2017./2018.

Година Студијски програм Тутор
I Финансије, рачуноводство и банкарство Кристина Спасић
I Менаџмент бизниса и логистике Јелена Николић
I Туризам и угоститељство Предраг Стаменковић
I Менаџмент технологије хране и гастрономије Славица Поповић
I Пословна информатика и е-бизнис Лазар Крстић
II Финансије и банкарство Љубица Јањић
II Менаџмент у бизнису Марко Јанаћковић
II Туризам и угоститељство Драгана Илић
II Менаџмент технологије хране и гастрономије Лазар Крстић
III Финансије и банкарство Маша Кулић
III Менаџемент у бизнису Марко Крстић
III Туризам и угоститељство Ивана Јовановић
III Менаџмент технологије хране и гастрономије Славица Поповић