У СРЕДУ, 10.10. УМЕСТО ПРЕДАВАЊА ИЗ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ОД 11:00, БИЋЕ ОДРЖАНА ПРЕДАВАЊА ИЗ ПОСЛОВНЕ КУЛТУРЕ И ЕТИКЕ.
СТУДЕНТИ СА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, КОЈИ СЛУШАЈУ ОВАЈ ПРЕДМЕТ, НАКОН ЗАВРШЕНИХ ВЕЖБИ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, ПРОДУЖИЋЕ НА ЧАСОВЕ ПОСЛОВНЕ КУЛТУРЕ И ЕТИКЕ.