Kolokvijum iz predmeta Usluge u ugostiteljstvu biće održan u četvrtak, 21.11.2019. godine u 12 časova.