ПЛАН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ:

УТОРАК 14.05. 8:00-12:00, А1 (8:00-10:00, уместо часова предавања из предмета основи економије)

ЧЕТВРТАК, 16.05. 8:00-12:00, А2 (10:00-12:00, уместо часови вежби из предмета полсовна економија)

ЧЕТВРТАК, 23.05. 8:00-12:00, А2 (10:00-12:00, уместо часови вежби из предмета полсовна економија)