Priprema za kolokvijum iz predmeta Programiranje biće održana u petak, 15.11.2019., od 09.30 časova.