Ispit iz predmeta Menadžment prodaje biće održan u ponedeljak08.07.2019., sa početkom u 09:00 sati, u sali 8.