Испит Технологија животних намирница одлаже се за 27.03.2018. године.