Група Т1 која вежбе из предмета Информациони системи у туризму слуша четвртком од 12:00 до 14:00 часова, а исте по распореду часова има 15.03.2018. године, ове недеље вежбе ће имати заједно са групом Т2 која вежбе слуша 14.03.2018. године од 12:00 до 14:00 часова.