Основни подаци о студијском програму:

Назив студијског програмаФинансије и банкарство
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програмВисока пословна школа струковних студија Лесковац
Одлука о акредитацији студијског програмаОдлука
Образовно-научно/образовно-уметничко пољедруштвено-хуманистичке науке
Научна, стручна или уметничка областекономија
Врста студијаосновне струковне студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима180 ЕСПБ
Назив дипломеструковни економиста за финансије и банкарство
Дужина студијатри године
Година у којој је започела реализација студијског програма2012. године
Износ школарине за самофинансирајуће студенте49.000,00 РСД
Циљеви, сврха, компетенције и структура студијског програмаЦиљеви, Сврха, КомпетенцијеСтруктура
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм99 студената (40 на терет буџета РС и 59 самофинансирајућих)
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела27.04.2012. године
Језик на коме се изводи програмсрпски
Година када је програм акредитован2012. године
Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програмуhttp://vpsle.edu.rs

 

Курикулум:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
ШИФРА ПРЕДМЕТАПРВА ГОДИНАСЕМЕСТАР IСЕМЕСТАР IIЕСПБ
ПРЕДМЕТИПВПВ
1Ф1-MФEМатематика за економисте428
1Ф1-БСТПословна статистика327
1Ф1-AЦЦРачуноводство327
1Ф2-БМАОснове маркетинга327
1Ф2-БУЕПословна економија327
1Ф2-БАЕОснови економије338
1Ф2-ППСтручна пракса (прва година)4
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 1 (страни језик)
1Ф1-ФЛЕ1Страни језик – Енглески 1226
1Ф1-ФЛФ1Страни језик – Француски 1226
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 2
1Ф2-ЦХТКултурно наслеђе226
1Ф2-ИИФУвод у финансије226
УКУПНО12811960
ШИФРА ПРЕДМЕТАДРУГА ГОДИНАСЕМЕСТАР IIIСЕМЕСТАР IVЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИPVPV
2Ф3-БМГОснови менаџмента326
2Ф3-ФМГФинансијски менаџмент326
2Ф4-ЦМЛТрговинско право225
2Ф4-ИСИнформациони системи327
2Ф3-ФАЦФинансијско рачуноводство и биланс327
2Ф3-ЕТНПредузетништво326
2Ф4-БНКБанкарство316
2Ф4-ППСтручна пракса (друга година)7
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 3 (Пословни страни језик)
2Ф4-ФЛЕ2Пословни страни језик – Енглески 2214
2Ф4-ФЛФ2Пословни страни језик – Француски 2214
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 4
2Ф4-АИСРачуноводствени информациони системи316
2Ф4-МИСМаркетинг информациони системи316
УКУПНО12813760
ШИФРА ПРЕДМЕТАТРЕЋА ГОДИНАСЕМЕСТАР VСЕМЕСТАР VIЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИPVPV
3Ф6-ЕМГЕколошки менаџмент и одрживи развој226
3Ф6-БУААнализа пословања327
3Ф6-ФЦРФинансијска контрола и ревизија428
3Ф6-СТМСтратегијски менаџмент327
3Ф5-ИНСОсигурање327
3Ф6-ФПРЗавршни рад5
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 5 (страни језик – почетни курс)
3Ф5-ФЛЕСКСтрани језик почетни курс – Енглески214
3FФ-ФЛФСКСтрани језик почетни курс – Француски214
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 6
3Ф5-ЦФБЦаринско и шпедитерско пословање338
3Ф5-ФМАФинансијска тржишта338
3Ф5-ФФЕФинансијско и девизно пословање338
3Ф5-ФТРСпољнотрговинско пословање338
УКУПНО11912860

Курикулум:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО
ШИФРА ПРЕДМЕТАПРВА ГОДИНАСЕМЕСТАР IСЕМЕСТАР IIЕСПБ
ПРЕДМЕТИПВПВ
Б12–МФЕМатематика за економисте226
Б11–БСТПословна статистика226
Б11–ФЛ1Страни језик 1 (Енглески, Француски)214
Б11–АЦЦРачуноводство226
Б12–БМАОснове маркетинга226
Б12–БУЕПословна економија226
Б11–БАЕОснови економије226
Б112–ППСтручна пракса (прва година)05058
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ48
Б12–РМЕМетодологија научноистраживачког рада216
Б12–БЦМПословне комуникације126
Б12–СОПСоцијална психологија216
УКУПНО81291360
ШИФРА ПРЕДМЕТАДРУГА ГОДИНАСЕМЕСТАР IIIСЕМЕСТАР IVЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПВПВ
Б23–БМГОснове менаџмента226
Б23–ФМГФинансијски менаџмент226
Б23–ФЛ2Страни језик 2 (Енглески, Француски)113
Б24–ЦМЛТрговинско право214
Б24–ИСБПословни информациони системи126
Б24–МПФМонетарне и јавне финансије214
Б24–ЕНТПредузетништво226
Б234–ППСтручна пракса (друга година)0100813
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ48
Б36–ЕНМПредузетнички менаџмент226
Б23–ИИСОснове информатике126
Б35–ТРМТрговински менаџмент226
Б36–СТМСтратегијски менаџмент226
УКУПНО51571460
ШИФРА ПРЕДМЕТАТРЕЋА ГОДИНАСЕМЕСТАР VСЕМЕСТАР VIЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПВПВ
Б36–ЕНПЗаштита животне средине113
Б36–БУААнализа пословања226
Б35–ФЦАФинансијска контрола и ревизија226
Б35–БНКБанкарство226
Б35–РМФМенаџмент ризика226
Б356–ППСтручна пракса (трећа година)01001013
Б36–ФГЕЗавршни рад0108
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ48
Б35–ФЛБСтрани језик почетни курс (Енглески, Француски)116
Б35–ЦФБЦаринско и шпедитерско пословање226
Б35–ФФЕФинансијско и девизно пословање226
Б36–ФТРСпољнотрговинско пословање226
УКУПНО51551560