Основни подаци о студијском програму:

Назив студијског програмаТуризам и угоститељство
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програмВисока пословна школа струковних студија Лесковац
Уверење о акредитацији студијског програмаУверење
Образовно-научно/образовно-уметничко пољедруштвено-хуманистичке науке
Научна, стручна или уметничка областекономске науке
Врста студијаосновне струковне студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима180 ЕСПБ
Назив дипломеструковни економиста
Дужина студијатри године
Година у којој је започела реализација студијског програма2015/2016 године
Износ школарине за самофинансирајуће студенте49.000,00 РСД
Циљеви, сврха, компетенције, оцењивање и напредовање студенатаЦиљеви, Сврха, Компетенције, Оцењивање и напредовање
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм132 студента (40 на терет буџета РС и 92 самофинансирајућих)
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела17.04.2015. године
Језик на коме се изводи програмсрпски
Година када је програм акредитован2015. године
Веб адреса на којој се налазе подаци о студијском програмуhttp://vpsle.edu.rs

Курикулум:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО
ШИФРА ПРЕДМЕТАПРВА ГОДИНАСЕМЕСТАР IСЕМЕСТАР IIЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПВПВДОН
1ТУ-MATМатематика226
1TУ-БСТПословна статистика226
1TУ-АЦБОснови рачуноводства226
1TУ-БМАОснове маркетинга226
1TУ-БУЕПословна економија226
1TУ-БАЕОснови економије225
1TУ-БОТОснови туризма214
1TУ-ППСтручна пракса (прва година)44
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 1 (страни језик)
1TУ-ФЛЕ1Страни језик – Енглески 1 у туризму и угоститељству237
1TУ-ФЛФ1Страни језик – Француски 1 у туризму и угоститељству237
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се два)
Изборни блок 2
1TУ-ЦХТКултурно наслеђе225
1TУ-СОЦСоциологија225
1TУ-ИНФИнформатика225
1TУ-БЦЕПословна култура и етика225
УКУПНО60
ШИФРА ПРЕДМЕТАДРУГА ГОДИНАСЕМЕСТАР IIIСЕМЕСТАР IVЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПВПВДОН
2TУ-БМГОснови менаџмента225
2TУ-ТУГТуристичка географија226
2TУ-ТРДТуризам и управљање руралним развојем226
2TУ-РМИУправљање ризиком и осигурање у туризму226
2TУ-КМХМенаџмент квалитета у туризму и угоститељству124
2TУ-ЦМЛТрговинско право203
2TУ-ТОФТехнологија животних намирница са исхраном214
2TУ-ИСТИнформациони системи у туризму124
2TУ-ППСтручна пракса (друга година)44
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 3 (Пословни страни језик)
2TУ-ФЛЕ2Страни језик – Енглески 2 у туризму и угоститељству124
2TУ-ФЛФ2Страни језик – Француски 2 у туризму и угоститељству124
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 4
2TУ-ТРМТрговински менаџмент2026
2TУ-ЕТНПредузетништво226
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бирају се три)
Изборни блок 5
2TУ-ОБХОрганизационо понашање214
2TУ-СХИУслуге у угоститељству1024
2TУ-MРТИстраживање тржишта у туризму124
2TУ-БОГОснови гастронмије2014
УКУПНО60
ШИФРА ПРЕДМЕТАТРЕЋА ГОДИНАСЕМЕСТАР VСЕМЕСТАР VIЕСПБ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИПВПВДОН
3TУ-AГТАгенцијско пословање3037
3TУ-ФМГФинансијски менаџмент326
3TУ-МТХМенаџмент туристичких и угоститељских предузећа214
3TУ-ЕМГЕколошки менаџмент и одрживи развој225
3TУ-МТДМенаџмент туристичких дестинација225
3TУ-РАТПромотивне активности у туризму225
3TУ-СТМСтратегијски менаџмент326
3TУ-ППСтручна пракса (трећа година)33
3TУ-ФПРЗавршни рад8
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 6
3TУ-ФЛЕ3Страни језик – Енглески 3 у туризму и угоститељству124
3TУ-ФЛФ3Страни језик – Француски 3 у туризму и угоститељству124
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 7
3TУ-ФЛЕСКСтрани језик почетни курс – Енглески123
3TУ-ФЛФСКСтрани језик почетни курс – Француски123
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (бира се један)
Изборни блок 8
3TУ-ТБЦПословне комуникације у туризму124
3TУ-ЦЦКреативна гастрономија124
УКУПНО60