Studijski program: Poslovna informatika i e-biznis

Stečeno zvanje nakon završetka studija: Strukovni poslovni informatičar

 

KURIKULUM MOŽETE PREUZETI OVDE.

 

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Poslovna informatika i e-biznis, student postaje informatičar i ekonomista, jer pored znanja iz oblasti informacione i komunikacione tehnologije, stiče znanja iz poslovne ekonomije, finansija i menadžmenta, čime je osposobljen da:

 • Koristi savremene informacione i komunikacione tehnologije;
 • Izabere odgovarajuće metode, alate i metodologije u realizaciji konkretnih informatičkih zadataka;
 • Prepozna probleme, izvrši detaljnu analizu i primeni adekvatnu metodologiju za rešavanje problema u oblasti poslovne informatike i e-biznisa;
 • Upravlja, rukovodi, projektuje i strateški planira informacione sisteme;
 • Prikuplja relevantne podatke i vrši njihovu analizu u cilju donošenja odluka u oblasti poslovne informatike;
 • Projektuje i administrira baze podataka;
 • Razvija aplikativno softversko rešenje u odabranom programskom okruženju.

Po završetku studijskog programa Poslovna informatika i e-biznis, studenti mogu obavljati:

 • Poslove iz oblasti informatike u svim organizacijama;
 • Menadžerske poslove u subjektima iz oblasti poslovne informatike i e-biznisa;
 • Poslove informatičke podrške u malim i srednjim preduzećima i ustanovama u kojima informatika ima važnu ulogu;
 • Poslove u oblasti e-trgovine, e-bankarstva, internet marketinga;
 • Poslove upravljanja projektima u oblasti poslovne informatike i e-biznisa;
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog e-biznisa.