EPUS Leskovac je dodelio Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Leskovac povelju zahvalnosti na završnoj konferenciji projekta „Budi drugačiji 2“, čije su aktivnosti bile usmerene na podršku mladim na početku karijere i/ili pri pokretanju sopstvenog biznisa.

U projektu je učestvovalo preko 250 mladih, među kojima i studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac. Studenti su tokom trajanja projekta, imali priliku da rade na razvoju sopstvenih veština i znanja u okviru programa stručne prakse i preduzetničkih obuka. Takođe, jedan broj studenata je učestvovao u programu mentoringa s ciljem podizanja primenljivosti stečenih znanja, a pod mentorstvom profesora Škole.

U toku trajanja projekta „Budi drugačiji 2“ organizovano je 6 javnih događaja sa 300 učesnika (256 mladih i 44 drugi stejkholderi), 11 tročasovnih radionica, 15 stručnih praksi, 6 mentorskih radionica, 180 tročasovnih mentorskih sesija u kojima je učestvovalo 60 mentija i 20 mentora.

Radujemo se daljoj saradnji i novim programima podrške mladima!