U prostorijama Visoke poslovne škole održano je zanimljivo predavanje na temu Neverbalne komunikacije. Predavanje je bilo namenjeno kako studentima, tako i onima koji žele da ovladaju tehnikama i veštinama neverbalne komunikacije.

Pred prepunom salom, Marko Burazor, predavač, govorio je o značaju govora tela i neverbalne komunikacije, ne bi li nam pomogao da bolje razumemo druge ljude iz našeg okruženja.