Основне струковне студије:

Распоред часова у зимском семестру школске 2017/2018 године:

Прва година

Друга година

Трећа година

Специјалистичке струковне студије:

Распоред часова у зимском семестру школске 2017/2018 године:

Прва година