Основне струковне студије:

Распоред часова у летњем семестру школске 2016/2017 године:

Прва година

Друга година

Трећа година

Специјалистичке струковне студије:

Распоред часова у летњем семестру школске 2016/2017 године:

Прва година