Rezultate kolokvijuma iz predmeta Agromenadžment možete pogledati ovde.