Rezultate kolokvijuma iz predmeta Informatika možete pogledati ovde.

Studenti mogu pogledati svoje radove 27.11.2019. u vremenu od 11 do 13č (kabinet 223).