Rezultate kolokvijuma iz predmeta Sociologija možete pogledati ovde.