Rezultate kolokvijuma iz predmeta Turistička geografija možete pogledati ovde.