Директор школе

Др Милена Марјановић, проф.

 

Помоћник директора за наставу

Др Иван Михаиловић, проф.

 

Помоћник директора за међународну сарадњу и

Шеф студијског програма Пословна економија и менаџмент

Др Жика Стојановић, проф.

 

Шеф студијског програма Туризам и угоститељство

Др Татјана Ђекић, проф.

 

Шеф студијског програма Финансије и банкарство

Мр Валентина Станковић, предавач

 

Шеф студијског програма Менаџмент у бизнису

Мр Јовица Цветковић, предавач

 

Секретар школе

Радомир Стојановић, дипл. правник