Studenti su dužni da obave stručnu praksu u skladu sa programom stručne prakse za odgovarajući studijski program i odgovarajuću godinu studija.

Nakon uspešno obavljene stručne prakse student stiče odgovarajući broj ESPB bodova predviđen konkretnim studijskim programom na konkretnoj godini studija.

Po obavljenoj stručnoj praksi student je dužan da dostavi dnevnik stručne prakse nastavniku za stručnu praksu. Nastavnici stručne prakse upisuju ESPB poene na osnovu:

  • sadržaja dnevnika stručne prakse (maksimalno 70 poena)
  • redovnog pohađanja stručne prakse (maksimalno 30 poena).

Nastavnik stručne prakse upisuje poene za stručnu praksu u indeks, u terminu predviđenom rasporedom polaganja ispita.

Studenti obavljaju stručnu praksu u preduzećima u koja ih upućuje Škola, ili sami pronalaze preduzeća gde će obaviti stručnu praksu.

Škola je sklopila ugovore sa mnogim preduzećima u koja upućuje stude da obave stručnu praksu.

U toku 2014./2015. godine realizovani su sledeći programi stručne prakse:

  • Stručna praksa u okviru poslovnog sistema „MK Resort Group“, u hotelima Grand i Anđela na Kopaoniku. Studenti su imali priliku da budu angažovani na poslovima izvršioca u sektoru hrane i pića u trajanju od 10 do 30 dana. Program je prošlo oko 150 studenata. Njihov rad je pozitivno ocenjen od strane mentora iz hotela, te su dobili i odgovarajuće preporuke.
  • Program stručne prakse realizovan u hotelskim kompleksima Sani Resort, Ikos i Oceania, u Grčkoj. Ovaj program prakse, studenti su pohađali u periodu od tri do šest meseci. Studenti su bili angažovani na pozicijama izvršioca u sektoru hrani i pića, sektoru opštih poslova, sektoru prodaje. Program je pohađalo 35 studenata i svi su dobili pozitivne preporuke od poslodavaca.
  • Stručna praksa u turističkoj agenciji Mauak u Grčkoj, koju je pohađalo 6 studenata. Program je realizovan u tri ciklusa od po mesec dana, a studenti su bili angažovani na poziciji asistenta turističkog agenta. Nakon završetka programa studenti su dobili pozitivne preporuke.
  • Program stručne prakse koji je realizovan u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Leskovaca. Ovaj program je sproveden u toku marta, aprila i maja u trajanju od po mesec dana. 120 studenata Škole obavljali su stručnu praksu u sledećim institucijama i organizacijama: Opština Leskovac, ALER, Uprava za finansije, Uprava za javne nabavke, JP Vodovod, JP Toplana, Direkcija za urbanizam i izgradnju, JP Dom, Poljoprivredna i savetodavna stručna služba Leskovac. Studenti su bili pretežno angažovani u okviru računovodstvenih službi, finansijskih službi, marketing službi i sl. gde su mogli da se upoznaju sa specifičnostima rada u konkretnim subjektima. Svi studenti su dobili pozitivne preporuke.
  • Program stručne prakse koji je realizovan u saradnji sa knjigovodstvenom agencijom „PROFY“. Ovaj program je realizovan u ciklusima u trajanju od 15 do 30 dana, a ukupno je u njemu učestvovalo 8 studenata. Nakon završetka programa studenti su dobili pozitivne preporuke.
  • Stručna praksa u osiguravajućoj kući „Triglav“, gde su studenti bili angažovani u trajanju od 15 do 30 dana. Program je prošlo ukupno 10 studenata, o čemu su dobili pozitivne preporuke.

Pored navedenih programa, studenti Škole su obavljali stručnu praksu u velikom broju preduzeća sa područja jablaničkog, pčinjskog i nišavskog okruga, sa kojima postoje pojedinačni ugovori o realizaciji stručne prakse između privrednog subjekta i Škole.