Studijski program: Turizam i ugostiteljstvo

Stečeno zvanje nakon završetka studija: Strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo

 

KURIKULUM MOŽETE PREUZETI OVDE.

 

Nakon uspešno savladanog studijskog programa Turizam i ugostiteljstvo, student će biti sposoban da:

 • Demonstrira razumevanje značaja očuvanja životne sredine;
 • Izvrši SWOT analizu turističke destinacije i organizuje rad u turističkim agencijama;
 • Pravilno utvrdi nutritivnu vrednost namirnica;
 • Planira razvoj ruralnog turizma i seoskih područja;
 • Izabere strategije komuniciranja u turizmu i praktično primeni komunikacioni miks u turističkim organizacijama;
 • Primeni različite oblike promocije u turističkim organizacijama, promocije turističkih festivala, atrakcija, posebnih događaja;
 • Primeni standarde ISO 9000 i ISO 14001 u turističkim uslugama;

Po završetku studijskog programa Turizam i ugostiteljstvo, studenti mogu obavljati:

 • Menadžerske poslove u turizmu i ugostiteljstvu;
 • Poslovne operacije u turističkim agencijama i turističkim organizacijama;
 • Aktivnosti u procesu planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole u turističkim i ugostiteljskim preduzećima (hotelima, restoranima);
 • Poslove pratilaca turističkih grupa i promotivne aktivnosti u turizmu i ugostiteljstvu;
 • Komunikaciju na stranim jezicima u turizmu i ugostiteljstvu.
 • Zahvaljujući izbornim predmetima iz oblasti gastronomije, studenti stiču znanja i za bavljenje poslovima u vezi gastronomskog turizma.