Student prve godine studija koji je ostvario najmanje 27 ESPB bodova, stekao je uslov da upiše drugu godinu studija.

Student druge godine studija koji je ostvario najmanje 54 ESPB bodova, stekao je uslov da upiše treću godinu studija.