ПИТАЊА СА ОДГОВОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

 • Математика – понедељак, 17.06.2019. године, са почетком у 10 часова, Амфитеатар 2
 • Основе информатике – уторак, 18.06.2019. године, са почетком у 10 часова, Амфитеатар 2
 • Основи економије – среда, 19.06.2019. године, са почетком у 10 часова, Амфитеатар 2
 • Биологија – среда, 19.06.2019. године, са почетком у 10 часова, Амфитеатар 3
 • Пословна економија – четвртак, 20.06.2019. године, са почетком у 10 часова, Амфитеатар 2
 • Хемија – четвртак, 20.06.2019. године, са почетком у 10 часова, Амфитеатар 3
 • Географија – петак, 21.06.2019. године, са почетком у 09 часова, Амфитеатар 2

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Сва сведочанства и диплома о завршеној средњој школи
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уплатница на име полагања пријемног испита у износу од 4.500,00 динара

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО (I модул – Финансије и рачуновоство;  II модул – Финансије, банкарство и осигурање), укупно 88 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ БИЗНИСА И ЛОГИСТИКЕ, укупно 66 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из два од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, укупно 132 места;

 • износ школарине 49.000 динара
 • пријемни испит се полаже из Географије и једног од четири следећа предмета:
 • Основе економије
 • Пословна економија
 • Основе информатике
 • Математика

 

МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈЕ, укупно 132 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од четири следећа предмета:
 • Биологија
 • Хемија
 • Основе информатике
 • Математика

 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И Е-БИЗНИС, укупно 66 места;

 • износ школарине 55.000 динара
 • пријемни испит се полаже из једног од два следећа предмета:
 • Математика
 • Основе информатике

 

СТУДИРАЊЕ НА ВИСОКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЛЕСКОВЦУ ПРУЖА ВАМ МОГУЋНОСТ…

 • Комбиновања теоријске наставе са практичним радом, вежбама и стручном праксом

 • Обављања стручне праксе у институцијама локалне самоуправе, туристичким агенцијама и организацијама на територији Јабланичког округа, у луксузним хотелима на Копаонику, у Грчкој и Америци

 • Студирања по приступачним условима и најсавременијим просторно-техничким условима

 • Наставка школовања на специјалистичким и мастер струковним студијама

 • Наставка школовања на академским студијама

 

УСЛОВИ УПИСА

На студијске програме основних струковних студија могу конкурисати кандидати који имају завршену четворогодишњу средњу школу. Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља на основу резултата постигнутог на пријемном испиту и општег успеха у средњој школи.

Ранг листе се сачињавају према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима средње школе, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Оцена коју је кандидат стекао полагањем опште матуре прерачунава се на сразмеран број бодова (максимално 60) и додаје броју бодова остварених по основу општег успеха у средњој школи (најмање 16, а највише 40 бодова), што укупно износи 100 бодова.

Конкурс за упис објављује се у складу са Законом о високом образовању и Одлуком Владе Републике Србије. Заинтересовани кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе следећу документацију:

 • Оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
 • Оригинал Дипломе о положеном завршном односно матурском испиту,
 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

ПИТАЊА СА ОДГОВОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА