Сви студенти који нису радили колоквијум или нису задовољни бројем поена са колоквијума, могу на испиту да раде колоквијум.