ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО

Обавештавају се студенти студијског програма Финансије, рачуноводство и банкарство да се настава на предмету Банкарство одржава понедељком од 11.00 до 13:45 часова у сали С-3. Пристуство настави је обавезно и почев од 12. марта водиће се евиденција о присуствовању настави. Студенти који су на било који начин спречени да похађају наставу (радни однос, болест и сл.) дужни су да у року од 7 дана доставе одговарајуће потврде о спречености.

Предметни наставник,

Предраг Радовановић