EKVIVALENCIJA

DIPLOME SA DVOGODIŠNJIH STUDIJA PO STAROM PROGRAMU

 

Studenti koji su završili studije Više ekonomske škole u dvogodišnjem trajanju, mogu izvršiti ekvivalenciju diplome po bolonji. Studenti treba da dostave:

  • zahtev komisiji za priznavanje ispita,
  • potvrdu o položenim ispitima i
  • dokaz o uplati 22 000 dinara na žiro račun Škole.

Komisija donosi rešenje o dodatnim ispitima koje student treba da položi. Broj ispita zavisi od završenog studijskog programa i studijskog programa koji kandidat upisuje. Prijava ispita se plaća.

 

DIPLOME SA TROGODIŠNJIH STUDIJA PO STAROM PROGRAMU

 

Studenti koji su završili studije Više ekonomske škole u trogodišnjem trajanju, mogu izvršiti ekvivalenciju diplome po bolonji. Studenti treba da dostave:

  • zahtev komisiji za priznavanje ispita,
  • potvrdu o položenim ispitima i
  • dokaz o uplati 22 000 dinara na žiro račun Škole.

Komisija donosi rešenje na osnovu kojeg se izdaje diploma.