12.11.2014. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Grada Leskovca, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac i Visoke poslovne škole Leskovac. Saradnja ima za cilj intenzivnije povezivanje lokalne samouprave i njenih institucija sa stručnim i obrazovnim institucijama, u području edukacije i stručnog usavršavanja mladih i građana, te podizanje raspoloživih profesionalnih kapaciteta u ovom delu Srbije.

Shodno potpisanom Memorandumu, Škola pruža organizaciono-tehničku pomoć prilikom realizacije stručnih skupova, seminara, konferencija u organizaciji lokalne samouprave i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac. Radi podsticanja poljoprivrednih proizvođača u pogledu pokretanja poslovnih poduhvata i samozapošljavanja, nastavnici Škole su tokom 2014/2015. godine održali i više  preduzetničkih obuka koje su pohađali poljoprivrednici sa područja jablaničkog okruga.

Takođe, Škola realizuje i program stručne prakse u saradnji sa lokalnom samoupravom Grada Leskovca. U ovom programu, tokom školske godine,  učestvuje oko 120 studenata koji imaju priliku da obave stručnu praksu u sledećim institucijama i organizacijama: Opština Leskovac, ALER, Uprava za finansije, Uprava za javne nabavke, JP Vodovod, JP Toplana, Direkcija za urbanizam i izgradnju, JP Dom, Poljoprivredna i savetodavna stručna služba Leskovac. Studenti se angažuju u okviru računovodstvenih službi, finansijskih službi, marketing službi i sl. gde imaju mogućnost da se upoznaju sa specifičnostima rada u konkretnim subjektima.