13. Simpozijum Nove tehnologije i ekonomski razvoj – sekcija Socio-ekonomske implikacije inovacija i nove tehnologije.