ОСС - Пословна информатика и е-бизнис - реакредитација
ОСС - Финансије, рачуноводство и банкарство - реакредитација