ФОРМИРАН САВЕТ ПОСЛОДАВАЦА НА АКАДЕМИЈИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА

На Одсеку за пословне студије Лесковац Академије струковних студија Јужна Србија одржан је састанак руководства Академије и представника привреде са циљем оснивања Савета послодаваца на Академији. Савет послодаваца је саветодавни орган Академије који је основан ради остваривања сарадње између Академије и послодаваца који радно ангажују кадрове који заврше студијске програме Академије. Ова сарадња, поред осталог,…

Дуални модел студија на Одсеку за пословне студије Лесковац

Од следеће академске године студенти Одсека за пословне студије Лесковац Академије струковних студија Јужна Србија започињу образовање по дуалном моделу студија! Дуални модел реализације наставе је новина у високом образовању и уводи се са циљем унапређења квалитета образовања и стицања савремених компетенција, односно са циљем сублимације знања, вештина, способности и ставова путем учења кроз рад.…

Потписивање Уговора о дуалном моделу студирања на Одсеку за пословне студије Лесковац

Одсек за пословне студије Лесковац Академије струковних студија Јужна Србија посетили су господин Бранко Ружић, министар просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Габријела Грујић, помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја за дуално и предузетничко образовање и васпитање и др Горан Цветановић, градоначелник Лесковца са сарадницима. Посета је реализована поводом свечаног потписивања Уговора о…