Dragi studenti, na ovoj strani možete preuzeti materijal iz predmeta Stručna praksa za prvu, drugu ili treću godinu osnovnih strukovnih studija.

VAŽNO: Studenti koji su preduzetnici i vlasnici preduzeća, u okviru Dnevnika stručne prakse opisuju poslovanje svog preduzeća i poslovne funkcije koje obavljaju.

Dnevnik stručne prakse, tehnička uputstva za izradu dnevnika, uput za obavljanje stručne prakse, ocenu dnevnika stručne prakse i potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi možete preuzeti ovde.