ECDL – European Computer Driving Licence je najpoznatiji svetski sertifikat koji potvrđuje vaše sposobnosti za efikasno korišćenje digitalne tehnologije. Škole i fakulteti širom sveta koriste ECDL. Studenti posebno mogu imati koristi od međunarodno priznatog sertifikata koji je mapiran na niz kvalifikacionih okvira i standarda, a u pojedinim zemljama je integrisan sa nastavnim planovima i programima.

Prateći evropske i svetske trendove Nacionalna Komisija za usklađenost obrazovnog programa sa ECDL standardima donela je zaključke da studenti koji su tokom studija imali visoke ocene (8/9/10) iz informatičke grupe predmeta mogu steći ECDL – evropski informatički sertifikat bez dodatnih polaganja!

Zajednička stavka 90% objavljenih oglasa za posao je poznavanje rada na računaru po ECDL standardima. Neka budući poslodavci vide jasnu potvrdu vaših digitalnih veština u skladu sa svetskim i evropskim zahtevima!

U skladu sa prethodno navedenim, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu omogućila je svojim studentima, koji ispunjavaju propisane uslove (da su iz informatičke grupe predmeta imali ocenu 8, 9 ili 10) dobijanje odgovarajućih sertifikata bez dodatnih polaganja, i to:

  • studenti na studijskom programu Poslovna informatika i e-biznis, Finansije, računovodstvo i bankarstvo, Menadžment biznisa i logistike koji su iz predmeta Informacione tehnologije imali najmanje ocenu 8 mogu dobiti ECDL Profile certificate – „Base“;
  • studenti na studijskom programu Turizam i ugostiteljstvo koji su iz predmeta Informatika i Informacioni sistemi u turizmu imali najmanje ocenu 8 mogu dobiti ECDL Profile certificate – „Base“;
  • studenti na studijskom programu Poslovna informatika i e-biznis koji su iz predmeta Informacione tehnologije i predmeta Baze podataka imali najmanje ocenu 8 mogu dobiti ECDL Profile certificate – „Standard“.

Ukupni administrativni troškovi postupka sertifikacije po kandidatu koji je dobio ocenu 8, 9 ili 10 iznose:

  • Za ECDL Base (Start) 3.700 din. + 20% PDV
  • Za ECDL Standard (Core) 4.600 din. + 20% PDV

Za sve dodatne informacije obratite se sertifikovanim ispitivačima na imejl:

Marija Krstić: krstic.marija@vpsle.edu.rs

Lazar Krstić: krstic.lazar@vpsle.edu.rs

Licencu koja potvrđuje da je Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu  kompetentna za sprovođenje testiranja i obuka po ECDL standardu možete pogledati ovde.