Studijski program: Finansije, računovodstvo i bankarstvo

Modul: Finansije i računovodstvo

Stečeno zvanje nakon završetka studija: Strukovni ekonomista za finansije i računovodstvo

Modul: Finansije, bankarstvo i osiguranje

Stečeno zvanje nakon završetka studija: Strukovni ekonomista za finansije, bankarstvo i osiguranje

 

KURIKULUM MOŽETE PREUZETI OVDE.

 

Nakon uspešno savladanog modula Finansije i računovodstvo, student će biti sposoban da:

 • Izvrši analizu poslovanja preduzeća u celini i njegovih pojedinih delova;
 • Kritički analizira strategiju finansijskih institucija;
 • Izvrši detaljnu finansijsku analizu putem analize profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti, analize investicionih odluka, finansijskih opcija, finansijskih izveštaja i završnog računa, kao i reviziju finansijskih izveštaja;
 • Demonstrira poznavanje knjigovodstvene metodologije, kontnog okvira, zakonskih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda;
 • Interpretira računovodstvene izveštaje, organizuje računovodstveni sistem i kreira računovodstvene informacije na različitim nivoima menadžmenta za donošenje poslovnih odluka;
 • Obavlja poslove upravljanja obrtnim sredstvima, izvrši procenu poslovnih performansi i projekciju finansijskih potreba;

Završetkom studija na modulu Finansije i računovodstvo, studenti mogu obavljati:

 • Poslove u računovodstvenim i finansijskim službama, u javnim ustanovama i privatnom sektoru;
 • Poslove interne revizije u malim i srednjim preduzećima;
 • Poslove u finansijskom sektoru (knjigovodstvenim agencijama, zdravstvenim, investicionim i penzionim fondovima, kao i bankama);
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog biznisa.

 

Nakon uspešno savladanog modula Finansije, bankarstvo i osiguranje, student će biti sposoban da:

 • Kritički prouči ključne probleme u oblasti finansija, računovodstva, bankarstva i osiguranja;
 • Koristi savremenu informacionu tehnologiju u poslovne svrhe;
 • Izvrši analizu poslovanja preduzeća u celini i njegovih pojedinih delova;
 • Demonstrira poznavanje knjigovodstvene metodologije, kontnog okvira, zakonskih propisa i međunarodnih računovodstvenih standarda;
 • Kritički analizira strategiju finansijskih institucija;
 • Izvrši kreditnu analizu;
 • Shvati principe i tipove osiguranja kao odgovor na moguće rizike.

Završetkom studija na modulu Finansije, bankarstvo i osiguranje, studenti mogu obavljati:

 • Poslove u finansijskom sektoru (bankama, zdravstvenim, investicionim i penzionim  fondovima);
 • Poslove u računovodstvenim i finansijskim službama u javnim ustanovama i privatnom sektoru;
 • Poslove u osiguravajućim društvima, brokersko-dilerskim društvima i na finansijskim i robnim berzama;
 • Poslove vezane za pokretanje sopstvenog biznisa.