Studentima koji prvi put slušaju ispite u zimskom semestru školske 2019/2020. godine ispiti su automatski prijavljeni.

Studenti ranijih generacija koji nemaju e-indeks, ispite prijavljuju na šalteru studentske službe, a uplatu vrše NA NOVI TEKUĆI RAČUN I POZIV NA BROJ.

Upisani studenti koji imaju e-indeks, a žele da prijave ispit iz predmeta koji prenose u tekuću godinu, moraju sami da prijave ispit preko e-indeksa.

Prijava ispita vršiće se u periodu od 13.01. do 17.01.2020. godineZa prijavu ispita van termina predviđenog za prijavuplaćaće se novčana kazna na redovnu cenu prijave ispita.

Ispitni rok traje od 28.01. do 14.02.2020. godine.

Raspored polaganja ispita možete pogledati ovde.