Za veću šemu kliknuti na istu.

Direktor škole

Dr Milena Marjanović, profesor strukovnih studija

 

Pomoćnik direktora za nastavne delatnosti, projekte i međunarodnu saradnju

Dr Ivan Mihailović, profesor strukovnih studija

 

Rukovodioci studija

Dr Dragana Ranđelović – Sektor za finansije, računovodstvo i bankarstvo

Dr Jelena Krstić-Ranđić – Sektor za poslovnu ekonomiju i menadžment

Mr  Valentina Stanković – Sektor za informatiku i kvantitativne metode

Dr Tatjana Đekić –  Sektor za turizam ugostiteljstvo i gastronomiju

Dr  Miljana Stojković-Trajković – Sektor za studentsku praksu

Dr Dragan Stojanović – Sektor za projekte i međunarodnu saradnju

 

Sekretar škole

Radomir Stojanović, diplomirani pravnik