Šta je tutorstvo?

Jedna od specifičnosti studiranja na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Leskovcu, koja je u skladu sa inovativnim pristupom obrazovanju je tutorski rad sa studentima. Tutorstvo ima za cilj stalnu komunikaciju između studenata i asistenata (tutora), od upisa studenata do njihovog diplomiranja, kako bi se formirao pozitivan stav kod studenata o sticanju novih znanja, veština i kontinuiranom usavršavanju. Tutorski rad podrazumeva postojanje tutorskih grupa, tutora i tutorskih sastanaka. Jednu tutorsku grupu čine studenti na jednom studijskom programu. Svaka tutorska grupa ima svog asistenta tutora. U toku školske godine postoje četiri tutorska sastanka za studente na prvoj godini studija i tri tutorska sastanka za studente na drugoj i trećoj godini studija. Na tutorskim sastancima se analiziraju  aktuelna pitanja u vezi procesa studiranja i obavljanja stručne prakse studenata u zemlji i inostranstvu, rešavaju eventualni problemi i vrši analiza uspeha studenata po ispitnim rokovima, kako bi se imao stalan uvid u rezultate rada studenata Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Leskovca.

 

SPISAK TUTORA ZA ŠKOLSKU 2019/2020.