Колоквијум из предмета Анализа пословања биће одржан у понедељак, 15.04.2019. годинеод 9:00 часова.