Korektivni kolokvijum iz predmeta Osiguranje, i predmeta Upravljanje rizikom i osiguranje u turizmu, održaće se u sredu 15.01.2020. godine, sa početkom u 16 časova, u A2.