Korektivni kolokvijum iz predmeta Upravljanje rizikom održaće se u četvrtak 16.01.2020. godine, sa početkom u 12 časova, u A2.