Вежбе из предмета Основи организације које су по распореду 08.05.2019. године од 10:00ч за студенте II године на студијским програмима Финансије, рачуноводтсво и банкарство, Пословна информатика и е-бизнис, Менаџмент бизниса и логистике, и од 12:00ч  за студенте III године на студијском програму Менаџмент технологије хране и гастрономије одлажу се због службеног одсуства предметног асистента.