Predispitne poene za studente koji su na časovima važbi pohađali grupe IT1 i IT3 ili nisu imali definisanu grupu možete pogledati ovde.

Predispitne poene za studente koji su na časovima važbi pohađali grupu IT2 možete pogledati ovde.

Napomena: Broj poena za predavanja studenti su dobijali u zavisnosti od broja poena osvojenih na kolokvijumu, studenti koji su osvojili 7 i više poena dobili su maksimalan broj poena na predavanjima.